Bierkade 2e

2512 AA, The Hague

+31 70 260 1445

Privacyverklaring

Privacyverklaring 247 Express Taxi

Voor het uitvoeren en optimaliseren van onze dienst en bedrijfsvoering, verwerken wij persoonsgegevens. Een taxi aansturen zonder adresgegevens bijvoorbeeld, is een lastige klus.De gegevens verwerken wij zeer zorgvuldig en zijn goed beveiligd. Dit doen wij uiteraard volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welk doel wij de persoonsgegevens verwerken;
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot deze die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw gegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming nodig is;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.
 • 247 Express Taxi  is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en waarom.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen onze diensten niet leveren, zonder hierbij bepaalde gegevens te verwerken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je telefoonnummer of (e-mail)adres.

Wil je geen taxi bestellen maar geef je je gegevens om een andere reden op, bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, een sollicitatie of het melden van een klacht, dan worden deze gegevens bewaard en gebruikt als en zolang dat nodig is.

De volgende gegevens kúnnen worden bewaard en gebruikt:

 • NAW-gegevens (voor het aansturen van een taxi naar het juiste adres en de juiste persoon)
 • Telefoonnummer (voor het contact leggen met jou als de taxi klaarstaat)
 • E-mailadres (voor het sturen van de reserveringsbevestiging)
 • Betaalgegevens (alleen voor online betaalde reserveringen)
 • Bedrijfsgegevens (als de taxirit geboekt wordt voor zakelijk gebruik)
 • IP-adres (hiermee kunnen we controles op bijvoorbeeld fraude uitvoeren)
 • Overzicht van eerdere bestellingen (voor een loyaliteitsprogramma bijvoorbeeld)
 • Klantnummer (hiermee kunnen we je eerdere bestellingen in kaart brengen, zie het punt hierboven)
 • Locatiegegevens (voor gebruikers van de App)
 • Krediet-/fiscale gegevens (ten behoeve van risicoverkleining fraudeurs)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op ons platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 
 

Contact en contactverzoeken

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website en sociale media, ook op de hoogte brengen van onze diensten en ons tot jou richten per post, per e-mail of per telefoon.Op onze site vind je een aantal contactformulieren via welke je vragen kan stellen of klachten kunt melden. Je wordt in het formulier gevraagd diverse gegevens in te vullen om je vraag in behandeling te nemen.

Je kiest zelf welke gegevens je met ons deelt. Deze data worden bewaard zolang als nodig is voor een volledige beantwoording en afhandeling.

 

 

 

Nieuwsbrief

 

Wie dat wil, kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hierin informeren wij je over onze diensten, aanbiedingen en speciale acties. Wij voegen je e-mailadres pas toe aan de maillijst, nadat je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je direct af kan melden.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

247 Express Taxi  deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en als er gerechtvaardigd belang is. Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten of maken we onderlinge afspraken.

Op die manier zorgen wij ervoor dat derden eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 247 Express Taxi  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Inzage en verzoeken betreffende jouw gegevens

Heb je een vraag over ons privacybeleid? Of wil je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Je kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.Je kunt ook een verzoek doen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om inzage in persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, dan zullen we je vragen om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kun je terugvinden in de instellingen van je browser. Als gegevens niet kloppen, kun je ons vragen om deze te wijzigen of te laten verwijderen. We kunnen helaas niet ingaan op verzoeken als blijkt dat je verzoek onmogelijk is of voor onevenredige inspanning zorgt.

 

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Ook derden die door ons zijn ingeschakeld kunnen cookies plaatsen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, krijg je een melding te zien waarin wij uitleggen dat er cookies geplaatst worden. Het verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Natuurlijk kun je de cookies uitschakelen in je browser. Houd er wel rekening mee dat de website na het uitschakelen mogelijk niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan verwijzen we je door naar de privacyverklaringen van deze partijen.

 • Google AnalyticsWij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers van onze website zich bewegen op de site. Dit doen we zodat we de beleving op onze website kunnen blijven verbeteren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.
 • HotjarDoor middel van Hotjar analyseren we hoe onze website gebruikt wordt en hoe we het gebruik kunnen vergemakkelijken en verbeteren. Hotjar verzamelt alleen gegevens over het algemene gebruik van ons online platform. Via Hotjar verzamelt TIS bijvoorbeeld heatmaps van pagina’s met informatie over op welke knoppen wordt geklikt en tot waar er wordt gescrold.
 
 

 Voor het verzamelen van gegevens in Hotjar plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie verstuurt naar servers van Hotjar in Ierland. Lees het privacybeleid van Hotjarvoor meer informatie.

 

 

Beveiliging

Wij zorgen er zo goed mogelijk voor dat alle verstrekte gegevens beveiligd zijn tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een met regelmaat wijzigend wachtwoord;De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd;Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren of, gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet langer toereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor statistische of administratieve doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

 

Websites van derden

Deze verklaring is alleen van toepassing op onze website(s). Websites van derden die door middel van links met onze site(s) zijn verbonden, hebben eigen privacyverklaringen.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als wij. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je er gebruik van maakt.Wijzigingen in deze privacyverklaringOmdat de technologie niet stilstaat en wij als bedrijf altijd in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat we wijzigingen in deze verklaring aanbrengen. Het is raadzaam om deze verklaring met regelmaat opnieuw te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

247 Express Taxi

Bierkade 2e

2512 AA, The Hague

e: info@express-taxi.nl

T: 070 260 1445

 Stay in the loop